Update werkzaamheden Koelveen

Gepubliceerd op 7 april 2022 om 20:59

 

In deze update nemen we je mee in de voortgang van de werkzaamheden bij Koelveen en leggen we uit hoe een leuke ontdekking het belang van de ecologische verbindingszone benadrukt. Volgende maand informeren we weer over de werkzaamheden bij het Schoonebeekerveld. 

Werkzaamheden Koelveen

De inrichtingswerkzaamheden voor de ecologische verbindingszone Koelveen verlopen voorspoedig. Naar verwachting wordt het grondwerk op het laatste deel langs de Ellenbeek binnenkort afgerond. De vrijkomende grond wordt beschikbaar gesteld voor kavelaanvaardingswerkzaamheden op de aangrenzende landbouwpercelen.

 

Foto’s: werkzaamheden Koelveen, door Antea Group.

Ook wordt binnenkort beplanting aangelegd. Dit is de compensatie van de beplanting die we verwijderd hebben om de verbindingszone geschikt te maken voor amfibieën en reptielen. In week 14 (4 t/m 8 april 2022) wordt een faunapassage aangelegd in de Koelveenweg. Tijdens de werkzaamheden, die één dag duren, hebben we voor omwonenden een tijdelijke ontsluiting geregeld. Naar verwachting worden de werkzaamheden eind april afgerond.

 

Foto’s: werkzaamheden Koelveen, door Antea Group.

Adder ontdekt: ecologische verbindingszone extra belangrijk

Inmiddels hebben we ontdekt dat deze ecologische verbindingszone (EVZ) nog belangrijker is dan gedacht. Over niet al te lange tijd starten we met inrichtingsmaatregelen om het Oosteindsche Veen beter te beschermen. Lees hierover meer in dit artikel van afgelopen februari. Tijdens veldonderzoek ter voorbereiding op deze werkzaamheden, is in het Oosteindsche Veen een adder gespot. Dat is extra bijzonder omdat we dachten dat in dit gebied geen slangen voorkwamen.

Verder zijn er ook een flink aantal heikikkers aangetroffen en een levendbarende hagedis. Er zitten dus meer beschermde reptielen en amfibieën in het gebied dan we dachten. De EVZ Koelveen zorgt voor de verbinding van het Oosteindsche Veen met het (veel grotere) Bargerveen. Zo kunnen deze dieren veilig van het ene naar het andere gebied trekken. Dat helpt om de populaties van deze soorten gezond te houden.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.