Patrijzen aanwezig

Gepubliceerd op 26 maart 2022 om 19:25

Patrijzen zijn standvogels van open agrarisch gebied, heidevelden en hoogvenen. Oorspronkelijk waren het steppebewoners, maar de soort heeft zich erg goed aangepast aan het leven in kleinschalig agrarisch landschap. In Nederland komt de patrijs verspreid voor. Akkerland is het meest in trek, vooral als dit wordt afgewisseld met ruige dijken, slootranden, wegbermen en houtwallen. Patrijzen eten zowel plantaardig als dierlijk voedsel, maar de jongen leven de eerste weken louter van insecten en ander klein gedierte. De patrijs is altijd een favoriet doelwit geweest voor jagers, maar die hebben de jacht op de soort gestaakt. De aantallen patrijzen nemen, door schaalvergroting in de landbouw, dramatisch af.

Patrijzen in het Bargerveen worden niet veel waargenomen. De meeste waarnemingen komen vanaf de akkers en landerijen direct grenzend aan het Bargerveen (foto: Hans Langerijs)

Tekst: vogelbescherming.nl

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.