Inloopavond Oosteindsche Veen 4 oktober 2022

Gepubliceerd op 5 september 2022 om 19:16

 

De Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek maakt volop plannen voor het Oosteindsche Veen. Nu nog achter de schermen, straks zichtbaar in het veld. Het belangrijkste doel is het behouden en versterken van het zeldzame hoogveen. We vinden het belangrijk om u te informeren over wat we precies gaan doen. Dit laten we zien aan de hand van kaarten en ander beeldmateriaal. We nodigen u van harte uit voor de inloopavond op dinsdag 4 oktober 2022 van 19.00 uur tot 21.00 uur in ’t Aole Gemientehoes, Kerkeind 1 in Schoonebeek

 

Behouden en versterken van het veen

In de zomer van 2022 zijn verschillende agrarische gronden aangekocht die we gaan gebruiken om het natuurgebied te verbeteren. Hoogveen heeft vocht nodig om te blijven bestaan. Daarom gaan we regenwater langer vasthouden in het gebied. Dit doen we door sloten dicht te maken en op bepaalde plekken kades aan te leggen. Hierdoor voorkomen we verdere oxidatie en inklinking van de bodem.

Door de werkzaamheden realiseren we niet alleen nieuwe vochtige heide, berkenbroekbos en veenvormende vegetaties, maar trekken we ook meer bijzondere planten en dieren aan. Zoals de zonnedauw, dopheide, heikikker, adder en de levendbarende hagedis. Tegelijk met deze werkzaamheden gaan we ook wandelpaden verplaatsen en verbeteren. Daarnaast kijken Prolander en de gemeente Emmen naar mogelijkheden voor een fietspad ten oosten van het Hekmanskanaal.

Veranderend landschap

Voor het aanleggen van de kades worden er bomen gekapt. Een deel van de bomen groeit na verloop van tijd weer aan, maar bovenop de kades komen geen bomen terug. Na het aanleggen van de kades kan er ook op de kades gewandeld worden. De bomen worden vervangen door andere vegetatie zoals natte heide en veenmos. U kunt zich wel voorstellen dat het gebied er over een aantal jaren anders uitziet. Dat ziet u goed op onderstaande afbeelding.

Start vergunningstraject, planning en start werkzaamheden

De bestuurscommissie Bargerveen Schoonebeek is al ruim een jaar (2021-2022) bezig met de planvorming voor het Oosteindsche Veen. Op basis van het gebiedsontwerp is het vergunningstraject gestart. In juni 2022 is ontheffing aangevraagd voor de wet natuurbescherming bij de provincie Drenthe. Er zijn twee agrarische stukken grond gekocht die een natuurbestemming krijgen. Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging nodig, die is inmiddels in gang gezet bij de gemeente Emmen. Dit geldt ook voor de aanlegvergunning. Deze vergunning komt waarschijnlijk op 15 september 2022 en we verwachten dat de vergunning definitief is in december 2022. Al deze vergunningen zijn nodig voor de werkzaamheden en de uiteindelijke vernatting van het gebied.

De aannemer, die nog gekozen moet worden, bereidt het werk voor tussen 1 september 2022 en 15 december 2022. De aannemer voert de werkzaamheden naar verwachting uit van februari tot en met oktober 2023. Dat is het moment waarop de machines in het veld draaien. De meeste grondwerkzaamheden staan gepland voor september en oktober 2023. De bomen worden gekapt voor 15 maart 2023, dus voor het broedseizoen begint.

Vragen?

Wilt u op de hoogte blijven en weten wanneer er werkzaamheden uitgevoerd worden of paden tijdelijk afgesloten zijn, houd dan de nieuwsbrief en de website in de gaten. Voor vragen of meer informatie over het project Oosteindsche Veen kunt u terecht bij Paul Kraesgenberg (p.kraesgenberg@prolander.nl)

Lees op deze gebiedspagina meer over het project Oosteindsche Veen. 

Afbeelding: toekomstig beeld, © Prolander.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.