Update Schoonebeekerveld en EVZ Koelveen

Gepubliceerd op 17 maart 2022 om 16:00

Update Schoonebeekerveld en EVZ Koelveen

 

In dit nieuwsbericht informeren wij u over de werkzaamheden in het gebied. In de tweede helft van februari zijn de werkzaamheden rond de ecologische verbindingszone Koelveen hervat. Ook wordt in het Schoonebeekerveld West en Oost weer hard gewerkt.

 

Koelveen 

Eind vorig jaar informeerden we u in onder andere dit nieuwsbericht over de start van de ecologische verbindingszone (EVZ) Koelveen. Zo kunnen doelsoorten zoals libellen, vlinders, loopkevers en vooral reptielen en amfibieën gebruik maken van deze verbindingszone.    

In de tweede helft van februari zijn de werkzaamheden rond de ecologische verbindingszone Koelveen hervat, nadat de werkzaamheden vanaf half december stilgelegd werden door natte terreinomstandigheden. Het westelijke deel bij het Oosteindsche Veen is nu bijna gereed. Binnenkort wordt de faunapassage in de Koelveenweg aangelegd.

Op dit moment wordt de strook langs de Ellenbeek ingericht. Voor de ontsluiting van de landbouwpercelen wordt, ten zuiden van de verbindingszone, een strook vrijgehouden voor landbouwverkeer. In de tweede helft van 2022 wordt hier een verharde ontsluitingsweg aangelegd.

Foto’s: impressie van de werkzaamheden halverwege de verbindingszone. Ook is de aangelegde poel zichtbaar. Geschoten door Jacomijn Pluimers van Prolander

 

Foto: Hoog water in de EVZ na de vele regenval. Hier is goed te zien dat we veel water kwijt kunnen in de nieuw aangelegde natuurgebieden, wat helpt om wateroverlast in de omgeving te beperken. De foto is gemaakt door de aannemer.

Schoonebeekerveld

Fietspaden weer toegankelijk

Vanaf 14 maart 2022 zijn de fietspaden aan Stheemansstraat en Boovenen weer toegankelijk. Eerder in dit nieuwsbericht informeerden wij u dat de fietspaden tijdelijk afgesloten waren. Door het transportverkeer van zand en leem werd het voor fietsers te gevaarlijk. We zijn nu bijna klaar met het transport en binnenkort kunt u de fietspaden dus weer gebruiken.

 Zandleemruggen

Op dit moment wordt er nog steeds in Schoonebeekerveld West en Oost gewerkt aan de bouw van de zandleemruggen. Het leem wordt aangebracht, vervolgens wordt de leemrug afgedekt met een laag veen.

Ophogen van percelen

We zijn ook volop bezig met het ophogen van een aantal percelen die te laag liggen. Voor het ophogen gebruiken we grond en veen dat afkomstig is van de westkant van het Schoonebeekerveld West. In de week van 14 maart starten we met de beplanting.

bron: https://bargerveen-schoonebeek.nl

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.