Waterberging buffer noord voor het eerst ingezet

Gepubliceerd op 17 maart 2022 om 18:29

Waterberging Buffer Noord voor het eerst ingezet

Aanleiding

Eind februari heeft het in heel zuidoost Drenthe een aantal dagen flink geregend. Volgens Dijkstra viel er op één moment zelfs 50 millimeter water in 24 uur. “Een regenmeter is daarbij volledig onder water verdwenen”, lacht Dijkstra. “Door de grote hoeveel regen, was het land helemaal verzadigd met water. Het overtollige water stroomt dan weg naar de watergangen, zoals sloten en kanalen.” Omdat ook daar het water erg hoog kwam te staan besloot het waterschap op maandag 21 februari 2022 de waterberging in te zetten.

Tijdelijk opvangen

“De buffers rond het Bargerveen zijn er om water op te vangen, maar ook om tegendruk te geven tegen het veen”, legt Dijkstra uit. “Hierdoor blijft het veen nat en blijft het zich ontwikkelen. In de buffer Noord staat standaard een laag water, maar daar kan nog ruim 1,5 meter water bij. Dat biedt de mogelijkheid om het extra water tijdelijk op te vangen.” Het water stroomt vanuit het Bargerveen, dat 4 meter boven de rest van het land ligt, naar Buffer Noord bij Zwartemeer. “Hier kan het water tijdelijk staan, zodat de buurt eromheen droge voeten houdt. Ondertussen kan het water goed zakken in de grond.”

Eerste test

Het is de eerste keer dat de buffer wordt ingezet sinds de aanleg in 2016. “De eerste jaren hebben we juist te maken gehad met grote droogte,” vertelt Dijkstra. “Vorig jaar hadden we eigenlijk voor het eerst een normaal waterpeil. En nu de dus heel veel regen, waardoor we voor het eerst de waterberging konden testen. “ En die eerste test lijkt goed verlopen. Komende tijd leidt het waterschap dat water weer geleidelijk weg uit de buffer. Op het land zelf duurt het een aantal weken voordat het water is weggezakt in de grond en wegstroomt richting de beken.

bron: https://bargerveen-schoonebeek.nl

 

Foto: Buffer Noord, door Nico Westerhof.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.